Срок за подаване на документите за дипломиране (факултет „Екранни изкуства”) – 30 април

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМАНТИТЕ

ОТ ФАКУЛТЕТ „ЕКРАННИ ИЗКУСТВА” !

 

30 април 2019 г. –

краен срок за подаване на документите за дипломиране

/заявление, пълен комплект на дипломна работа, отговарящ на съответната специалност/

 

Важи за дипломанти (бакалаври и магистри) випуск 2018, випуск 2019, както и възстановили студентски права за дипломна защита.

 

Подадените документи за дипломиране ще бъдат насочени към съответната катедра и разгледани на катедрено заседание през

м. май 2019 г. , на което се взима решение за допускане до публична дипломна защита.

Неспазилите този срок няма да могат да бъдат включени в графика за дипломни защити през лятната сесия 2019 г.

 

Учебен отдел