Гл. ас. д-р Лора Мутишева лектор в майсторски клас на тема “Изкуството на комуникацията”( 19-20 април, гр. Поморие)

 

По покана на на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” , факултет “Международна икономика и администрация”, гл. ас. д-р Лора Мутишева беше лектор в майсторски клас на тема „Изкуството на комуникацията”, който се проведе на 19 и 20 април в Поморие. В майстоския клас взеха участие студенти, експерти, държавни и общински служители Темата на лекцията на гл. ас. д-р Лора Мутишева беше “Вербална и невербална комуникация”.