ДОЦ. Д-Р ВЕЛИМИР ВЕЛЕВ С МАЙСТОРСКИ КЛАС – 30 май, 19.00 ч., Аудитория 103

 

 

На 30 май, доц. д-р Велимир Велев изнесе майсторски клас пред студентите на

доц. Александра Хонг,

в специалност „Театър на движението – Пантомима“,

на тема:

Актьорската игра в Пантомимата и Театъра на Маската – сходства и различия“.