МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, АКАДЕМИЧНОТО ТАНЦОВО И ТЕАТРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЛКАНИТЕ И ЕВРОПА