Конференция – 70 г. катедра “Сценична реч” (фотограф: Теодора Тодорова)