“Училище за зрение” в НАТФИЗ

“Училище за зрение” в НАТФИЗ

 

След успешния старт на серията работни ателиета-колаборация между студенти от НАТФИЗ и незрящите актьори от Невиждан театър, проф. д-р Велимир Велев продължи с уъркшопи по Контактна импровизация “без зрение”, в които второкурсниците от ТД – Пантомима и незрящите си взаимодействаха в микс от две авторски програми: “Материя-Тяло контакт” (тренинг по диженческа импровизация) и “На тъмно” (програма по сценично движение без участие на зрение).

 

Подобен опит , но като въведение към работата им в Театъра на Маската,  получиха и четвъртокурсниците от същата специалност.Интересът на студентите  към това “допълнение” в основната им програма , е голям и те го оценяват като “особено подпомагащо” усвояването на необходимите им знания в тази посока. За актьорите от Невиждан театър тази колаборация също е от изключителна важност, като подготвителна стъпка към работата по бъдещия им проект (с маски и движение) “Образ и безподобие”, подкрепен от Национален фонд “Култура”, „Телус Интернешънъл“  и Столична програма “Култура”  .