Покана за дарения на публикации в областта на управлението на изкуствата!

Покана за дарения на публикации в областта на управлението на изкуствата!

 

Обновената магистърска програма по Мениджмънт на сценичните изкуства и индустрии в НАТФИЗ, София, България предприема инициатива за създаване на Ресурсен център по управление на изкуствата /арт мениджмънт/ към Академичната библиотека на НАТФИЗ.

Тази и други подобни програми в България изискват солидни методически материали на български и английски език по различни теми, свързани с мениджмънт, маркетинг, финансиране, набиране на средства, стратегии, предприемачество, културни индустрии, икономика на културата, международно културно сътрудничество и други сродни области. Целта на Ресурсния център е да подпомага процеса на обучение и усъвършенстване на професионализма и управленския капацитет на културните мениджъри в България.

 

 

Молим любезно автори на публикации, културни институции, фондации, обществени и държавни органи, университети, библиотеки и отделни експерти да дарят материали за новия Ресурсен център – публикации, книги, статии, документи и т.н. в областта на управлението на изкуствата и културната политика. Материалите могат да бъдат в печатна или електронна версия.

 

Моля, изпратете физическите публикации по пощата или ги занесете лично на следния адрес:

Надежда Дякова, Директор Академична библиотека и архив, НАТФИЗ

Ул. «Г.С. Раковски» 108А, София 1000, България

Моля, изпратете онлайн публикациите на:  natfiz.library@gmail.com или lidiavarbanova@gmail.com

 

Ще посочим вашето име / институция като донор и ще Ви поканим на някое от представленията на нашите студенти в Театър НАТФИЗ /по избор/ Оценяваме искрено помощта ви!

Дълбоко вярваме, че нашите колективни усилия ще дадат шанс на много поколения напред да се възползват от създадения Ресурсен център по управление на изкуствата в НАТФИЗ!