Излезе от печат сборникът с научни доклади от конференцията ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ по случай 70 години от основаването на катедра „Сценична реч“

Излезе от печат сборникът с научни доклади от конференцията ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ по случай 70 години от основаването на катедра „Сценична реч“

 

ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Сборник с научни доклади и разширени анотации на работните ателиета от научно-практическа конференция по случай 70 години от основаването на катедра „Сценична реч“ на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, София, 8 – 9 ноември 2019

Сборникът е издаден с конкурс на Програма „Научни изследвания“ към Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ и финансовата подкрепа на:

page4image20887888

 

© Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, 2020

© Издателство „Фабер“, 2020

ISBN 978-619-00-1117-0

 

НАУЧНИ РЕЦЕНЗЕНТИ

проф. д-р Емил Митрополитски проф. д-р Любомир Гърбев

СЪСТАВИТЕЛИ

гл. ас. д-р Тодор Иванов Димитров-Мечкарски гл. ас. д-р Лора Мутишева

КООРДИНАТОР

гл. ас. д-р Тодор Иванов Димитров-Мечкарски

 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

проф. Диляна Мичева
проф. д-р Анастасия Търколева
проф. д-р Емил Митрополитски
проф. д-р Любомир Гърбев
проф. д-р Веселина Раева
проф. д-р Катерина Илкова
доц. д-р Валерия Кардашевска
гл. ас. д-р Лора Мутишева
гл. ас. д-р Ралица Ковачева-Бежан
гл. ас. д-р Тодор Иванов Димитров-Мечкарски ас. д-р Надежда Панайотова
ас. Павлета Семова
ас. Мария Колева
ас. Теменуга Первазова

 

ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Коректор: Милена Йовчева

ФАБЕР – В. Търново, п.к. 241 (062) 600 650; www.faber-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Автори……. 5

Научни рецензии за сборника …… 11

Приветствие от проф. д-р Станислав Семерджиев – ректор на НАТФИЗ……. 14

Приветствие от чл.-кор. проф. Пламен Марков – декан на факултет „Сценични изкуства“ на НАТФИЗ……… 18

Приветствие от проф. д-р Атанас Атанасов – ръководител на катедра „Актьорство и режисура за драматичен театър“ ……. 21

Приветствие от доц. д-р Велимир Велев – ръководител на катедра „Сценично движение“ …….. 23

Приветствие от проф. Диляна Мичева – ръководител на катедра „Сценична реч“ …… 24

 

Доайен-професор д-р Божидар Ангелов Матанов. Кратка история на катедра „Сценична реч“ …….. 25

Доайен-професор Иванка Бенева Бенчева. Спомен…….. 30

Доайен-професор д-р Емилия Ангелова Петкова. Спомен за колегите…….. 32

гл. ас. д-р Тодор Иванов Димитров-Мечкарски. Сценичната реч като наука – опит за дефиниция …….. 37

доц. д-р Катерина Атанасова Щерева. Развитие на човешкия глас от раждането до зряла възраст …….. 51

проф. д.п.н. Цветанка Луканова Ценова. Методи за лечение и усъвършенстване на гласа в исторически и в съвременен контекст…….. 59

 

7

гл. ас. д-р Лора Викторова Мутишева. Свръхзадача: словесно действие ……. 73

Димитър Стефанов Стефанов. Органична гласова характеристика при изграждането на сценичния образ с кукла ……. 83

гл. ас. д-р Маргарита Емилова Божилова-Андонова. Движението и думите. Всичко е език …….. 90

ас. д-р Надежда Пламенова Панайотова. Духът на езика или духът на времето?…… 97

доц. д-р Данка Щерева Николова. За проблемите в обучението по говорна техника при студенти – бъдещи педагози ……. 104

гл. ас. д-р Ралица Георгиева Ковачева-Бежан. Актьорският глас – педагогически практики
и тенденции. Нови методи, теории и практики за дишане и звукоизвличане…..109

Венера Андреа Мелеки. Психология на гласа….. 127

проф. д-р Любомир Петров Гърбев. Окото, което изяде ухото! …….. 136

проф. д-р Анастасия (Сиана) Николова Търколева. Българската „естрадна“ песен във вокалното обучение на младия актьор…….. 143

ас. Павлета Ангелова Семова. Методи и някои практически психо-физически похвати, подпомагащи основната работа при вокалното обучение……..149

Асен Лалев Аврамов. Етническите песни – компонент от вокалното обучение на актьора ……. 157

гл. ас. д-р Диана Милчева Игнатова. Гласова умора и вокална хиперфункция ……… 168

 

8

проф. Диляна Иванова Мичева. Аспекти в двуединството пеене – слово ……. 178

доц. д-р Валерия Александрова Кардашевска. Овладяването на паралингвистичните средства –
път за усъвършенстване на словесното изкуство…..196

проф. д-р Иванка Тодорова Мавродиева. Презентациите в TED – между публичната реч и виртуалната реторика…..209

д-р Поликсена Иванова Хардалова. Форум театър – репетиция за диалог……214

Евгения Валентинова Роева. Публичната изява – амалгама от глас, реторика и смисъл …… 224

проф. д-р Катерина Илкова. Образност и слово-жест …….. 240

проф. д.п.н. Нели Цветанова Василева. Особености на гласовата дисфункция
при разстройства от аутистичния спектър……. 247

Арпи Анжилиан Масихи.
гл. ас. д-р Елена Кирилова Бояджиева-Делева.
Да бъде с логопед или да не бъде с логопед: кога е необходима артикулационна терапия……. 259

 

РАБОТНИ АТЕЛИЕТА

проф. д-р Емил Милков Митрополитски. Възпитаване на говорно-певческия глас на актьора
от музикалнодраматичните жанрове, или как пеенето да не пречи на говора и говорът на пеенето……. 269

д-р Поликсена Иванова Хардалова. Себеопознаване и себеизразяване чрез техники на форум театър ….. 271

ас. д-р Надежда Пламенова Панайотова. Диалектните маркери – акцент в практическата работа по правоговор …. 272

 

9

гл. ас. д-р Ралица Георгиева Ковачева-Бежан. Кръг на дишане, кръг на вокализиране…..273

Биляна Илиева Бозинарева. Вроденият усет за правдивост …….. 274

ас. Венера Илиева Нечкова-Фингарова. Гласово-говорни техники за привличане
и задържане на вниманието на детската публика ….. 275

Илиана Атанасова Измирлиева. Логопедични техники за правилно учленяване на говорните звукове в съответствие с фонетичните норми на българския език ….. 276

 

ИЗКАЗВАНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ

Филипа Иванова. Мястото на гласа в обществената комуникация. Публични стереотипи в медийното говорене и публичното трансформиране при поднасянето на информация …… 278

Юксел Кадриев. За професията на говорителя …… 281

Лили Ангелова. Трикове на радиоводещия….. 285

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дисертации и хабилитационни трудове на преподаватели
от катедра „Сценична реч“, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“……….288

 

СБОРНИКЪТ ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПЕН В ОНЛАЙН КАТАЛОГА И В БИБЛИОТЕКАТА НА НАТФИЗ.

 

 

ПРЕСКЛИПИНГ

“Нужно е силно желание, за да боравим добре с гласа си” – интервю с проф. д-р Веселина Раева, Катедра „Сценична реч“, НАТФИЗ (Радио “София”, БНР, предаването „Какво, къде, кога”, 27.04.2020)

Интервю с проф. д-р Веселина Раева, Катедра „Сценична реч“, НАТФИЗ (БНТ, “Рецепта за култура”, 25.04.2020)

НАТФИЗ публикува сборникът “Гласът – средство за въздействие” (в. “Дума”, 27.04.2020, бр. 78)

Излезе от печат сборникът с научни доклади от конференцията ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, посветена на 70 години от основаването на катедра „Сценична реч“ (theatre.art.bg, 22.04.2020)

Излезе сборник “Гласът – средство за въздействие” за 70-годишнината на катедра “Сценична реч” (newsarts.net, 21.04.2020)