Информация за подаване на документи за ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ от ФАКУЛТЕТ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

Заявления за ДПП (допълнителна професионална практика) ще се приемат онлайн

на е-mail: ek.kancheva@natfiz.bg  

до 28.05.2020г.

 

Необходими документи за подаване на посочения имейл:

⇒ Заявление до Декана на Факултет „Сценични изкуства“