In Memoriam – Иржи Менцел

 

 

Вестта за загубата на  Иржи Менцел отекна с болката от загуба на велик сценарист, режисьор и приятел на Академията.

Преди 60 години Иржи Менцел започва своето пътуване в киното. Оттогава неговите филми ни предизвикват отново и отново да правим своите опити за изследване на тази далече небезопасна, но предизвикваща постоянно любопитство и вълнение територия.

През 2014 г. Иржи Менцел прие почетното звание „Доктор хонорис кауза” на НАТФИЗ. Наред с многото други отличия, които вече имаше, Иржи Менцел посрещна нашето признание със силно вълнение и го оцени високо, вероятно защото го получи не от официални институти, а от колеги. Не скриваше, че му се радва. Вярваме, че гледаше на него като още един жест на приятелството между себе си и нас.

Такива хора и такива приятелства не се забравят.

 

 „Аз по образование съм кинаджия. Обичам киното, книгите и театъра, защото ми помагат да разширя знанията си за света и главно за човешката душа. Когато по стечение на обстоятелствата станах кинаджия, взех решение по възможност само да връщам онова, което съм получил от културата.“ – част от обръщението на Иржи Менцел към академичната общност на НАТФИЗ, 2014, цялото слово можете да откриете тук.

 

НАТФИЗ „Кр. Сарафов“