Академично слово на Ректора на НАТФИЗ, проф д-р Станислав Семерджиев – връчване на дипломи, ФЕИ (17.02.2021 г.)