Конференция на асоциация “Академика 21”

 

Асоциация „Академика 21“ е асоциация на хабилитираните преподаватели в областта на екранните изкуства от всички висши учебни заведения в България, която към този момент наброява 56 членове. Основана е през 2003 година от акад. Людмил Стайков, проф. Венец Димитров, проф. Михаил Мелтев, проф. Иван Георгиев – Гец, проф. Павел Милков, проф. Мариана Евстатиева Биолчева, проф. Александър Грозев, проф. д.н. Божидар Манов, проф. Иван Ничев и проф. д-р Станислав Семерджиев.

Първи неин председател става акад. Людмил Стайков. Днес „Академика 21“ се ръководи от проф. Емилия Стоева. Асоциацията периодично награждава изявени български творци и организации, подкрепящи българската култура.

На 3 юни „Академика 21“ организира международната конференция на тема „Филмът – културна ценност или комерсиален продукт?” с участието на експерти в различни области на съвременното кино.

Международната конференция ще бъде открита от проф. д-р Станислав Семерджиев и ще се проведе на отворени врати в Аулата на НАТФИЗ от 10.00 ч.  Заповядайте!

В рамките на конференцията своите доклади ще прочетат преподаватели от НАТФИЗ, БАН, НБУ и двама международни гости:

 

Проф. д.н. Любомир Халачев

Има ли нещо за казване в българското кино днес?“

 

 

 

 

Здравко Ружев

„Светлината – изкуство или индустрия?”

 

 

 

 

Доц. д-р Радостина Нейкова

Анимационното кино между авторската сугестия и комерсията“

 

 

 

 

Проф. Уилсън Лазарети

Brazilian animation as an independent factor“

 

 

 

 

Доц. Фернандо Галрито

„Cultural film the future of cinemas?”

 

 

 

 

Проф. д.н. Мая Димитрова

“Трюфо-артистът в комерсиалното кинопроизводство на 60-те”

 

 

 

 

Проф. д-р Иво Драганов

Как да създадем зрител?“

 

 

 

 

Д-р Христо Бонев

„Филмът: продукт, услуга или преживяване„

 

 

 

 

Доц. д-р Иван Иванов

Националната традиция – спасителният оазис на киното в епохата на глобализация“

 

 

 

 

Боряна Матеева

„Измерения на интермедиалността в съвременното българско кино“

 

 

 

 

Д-р Красимира Иванова

„Трансформации на националните културни ценности във филмите от епохата на глобализацията.  Специфични аспекти на комерсиализацията.“

 

 

 

Гл. ас. д-р Деян Статулов

Съвременното кино между зрителската рецепция и политическата коректност“