Доц. д-р Мира Каланова, “Достъп до култура. Предизвикателства пред образованието по култура”


Научен доклад подготвен от доц. д-р Мира Каланова по повод  VIII-та национална конференция „Достъп на младите хора до култура:  нови предизвикателства” организирана от Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт под патронажа на Президента на Република България с партньорството на Министерство на културата, Министерство на  младежта и спорта, Министерство на образованието и науката.
12 август 2021 г., Варна