Съобщение за студентите от първи курс, Факултет “Сценични изкуства”

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

НА 15.09 (СРЯДА), ОТ 14.00 Ч., В ТЕАТЪР НАТФИЗ (ГОЛЯМА СЦЕНА)

СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС – ФАКУЛТЕТ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

ЩЕ ИМАТ СРЕЩА С ДЕКАНА, ПРОФ. ПЛАМЕН МАРКОВ.