Международна конференция за иновации в изкуството

 

Международна конференция за иновациите в изкуството обедини 80 учени от осем държави – България, Полша, Русия, Казахстан, Република Северна Македония, Гърция и Австрия. Темата „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ се оказа изключително ползотворна за изследователите, между които бяха и преподаватели от НАТФИЗ.

Сред основните участници на събитието, домакинствано от АМТИИ Пловдив, бяха – Консерваторията „Рихард Вагнер“ във Виена, Националната хореографска академия на Казахстан, Тулският държавен педагогически университет „Л. Н. Толстой“ в Русия, Музикалната академия „Станислав Монюшко“ в Гданск, Полша, МИТ университета в Скопие, Република Северна Македония, Институтът за изследване на изкуствата при БАН, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Югозападният университет „Неофит Рилски“, Великотърновският университет „Св.св. Кирил и Методий“, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Нов български университет и други организации.