Първи международен онлайн форум по проблемите на кукления театър и театралното образование

 

На 03.12.2021 г. бе проведен първият международен научно – практически онлайн форум „Кукленият театър и театралното образование: необходимост, проблеми, перспективи“. Домакини на форума бяха Казахстанския национален университет по изкуствата „Нур Султан“ и Руския държавен институт за сценически изкуства (РГИСИ) – Санкт Петербург.

От българска страна бяха специално поканени доц. д-р Мирослав Цветанов – преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, и актрисата и режисьор Роза Николова, които преди две години (октомври 2019) по повод 240 годишнината на най-старата театрална академия в света  проведоха майсторски клас със студентите по режисура, сценография, актьорско майсторство и драматургия там. Този факт бе подчертаван нееднократно по време на форума от праф. Николай Наумов – декан на факултета, припомняйки възторга и ентусиазма споделен от студентите, които и до ден днешен се възползват от наученото.

Във форума взеха участие преподаватели и творци от Русия, Чехия, Казахстан, Франция, България, Хърватия, Иран, Сърбия, Босна и др. Всеки един от участниците беше подготвил статия и доклад по темата. Статията на представителите от България разглежда темата в светлината на „Кукленият театър и куклеността – анализ, проблеми и перспективи в учебния процес и професионалната сфера“. Тези статии ще бъдат събрани и издадени в научно издание.

Към българските преподаватели и творци бе отправена покана да бъдат домакини на един от последващите научно-практически форуми. Освен сборника до края на декември ще излезе и списание отбелязващо стартирането на поредицата от форуми, а всеки един от участниците ще получи и официален сартификат.