Работно ателие: Текстът, като база за изграждане на театрална форма

 

В периода 13-19 юни 2022 г.. в НАТФИЗ се проведе Работно ателие: Текстът, като база за изграждане на театрална форма.

По инициатива на проф. д-р Велимир Велев, за специалността Театър на Движението – Пантомима, завърши едноседмичен (18 часов) актьорски уъркшоп за работа върху “нетеатрални текстове”. Водещ на работното ателие е режисьорът Калин Ангелов.

“Нетеатралния текст е особено важен за актьора от Театъра на движението, защото може да бъде неизчерпаем творчески източник – казва проф. Велев – За целта поканих Калин Ангелов, който има подчертан интерес, както към драматичната, така и към невербалната театрална изразност в работата с нетеатрални текстове.”

“Това работно ателие има за цел да надгради уменията на студентите за работа с текст на сцената – добавя Калин Ангелов – Ще се работи върху избран от участниците текст, който не е предназначен за театър – белетристика, поезия, есеистика, публицистика, апокрифна литература и др. Ще се търси театралната енергия на текста и възможността за трансформиране на неговия образ в пълнокръвен, убедителен и въздействащ театрален свят. Този вид работа предполага развитие на въображението на участниците в овладяване на театралната форма. Търсенето на актьорска изразност през формата и експресията на сценичното пространство ще бъде основен метод за изграждане на драматичното действие.”

Ядро на работната група е класът на проф. Велимир Велев, 2 курс Театър на Движението – Пантомима (випуск 2024:  Биляна Цолова, Даниела Замфирова, Десислава Иванова, Диана Петрова, Грета Георгиева, Илиана Гаминчева, Марина Атанасова, Павел Стефанов, Ралица Николова).