Проект на НАТФИЗ първи в класацията на Национален фонд “Култура”

 

Проектът „Стратегия и методи за изследване, приобщаване и разширяване на публики  от периферните райони на София за Театър НАТФИЗ и Куклен Театър НАТФИЗ е първи в класацията на Национален фонд „Култура“!

Той е разработен от ръководителя на програмата „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ проф. д-р Лидия Върбанова и екип в състав: двама от наскоро дипломирали се в специалността магистри – Симона Здравкова и Лора Недялкова, докторанта по дигитален маркетинг – Боян Желязков, директорите на Театър НАТФИЗ – Екатерина Цветкова и на Куклен театър НАТФИЗ – Валентина Германова и ръководител „Проекти“ на НАТФИЗ – Илиана Димитрова.

Стратегия и методи за изследване, приобщаване и разширяване на публики  от периферните райони на София за Театър НАТФИЗ и Куклен Театър НАТФИЗ  е творчески иновативен и несъмнено важен в социален, маркетингов и културен аспект. Той се фокусира върху проучването и информирането на географски отдалечените от центъра на София младежки и детски публики. Планира ангажирането им  с театралното изкуство, с обектите и процесите на съвременната българска култура. Проектът е част от цялостна тригодишна стратегия на НАТФИЗ за привличане и развитие на аудитории чрез иновативни и конвенционални методи на комуникация.