Доц. д-р Мирослав Цветанов председател на Международна конференция по проблемите на професионалното образование по куклено изкуство

 

В годината на 60 годишнината на професионалното образование по куклен театър в България – доц. д-р Мирослав Цветанов председателства Международна научно-практическа конференция по проблемите на професионалното образование по куклено изкуство.

В рамките на два дни – на 8 и 9 декември  2022 г. се състоя поредната, станала вече традиционна Международна научно-практическа конференция на тема: „Кукленият театър и специалното образование: съвременният театър и децата“. Участваха със свои научни разработки изявени творци и педагози от училища по изкуствата от 12 страни, между които България, Англия, Унгария, Франция, Русия, Аржентина, Хърватска, Украйна, Иран, Тунис и други.

Председатели на форума бяха доц. д-р Мирослав Цветанов – преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, председател на фондацията за изкуства „за“ и „от“ деца „Златно ключе“ и директор на Малък куклен театър „Слон“ и Давид Бурман – режисьор, продуцент, президент на Международния фестивал КУКАRТ.

Особен интерес предизвика докладът на доц. Цветанов – „Степен на осъзнато, управляемо въздействие на куклата върху зрителя в кукления театър – в условията на глобална дигитализация“. Темата анализира сходствата в начина по който въздействат художествените произведения във визуалните изкуства върху зрителя. Тезата е, че преди да се качи на сцената – куклата в кукления театър е предварително създадено произведение на пластичните изкуства и по същия, или сходен начин може да провокира въображението на наблюдателя така, че той: „да види невидимото“.Т.е. управляемо може да бъде проявено същносното на това изкуство качество, наречено „кукленост“.

Научните изследвания ще бъдат издадени в специално научно издание, което ще излезе от печат в началото на 2023 година.