НАТФИЗ съорганизатор на международна конференция посветена на кукленото изкуство

 

На 9 и 10 декември 2022 г. в Учителския факултет на Белградския университет се проведе международна конференция  на тема „Кукленото изкуство като възможност за утвърждаване на националната идентичност“. Съорганизатори на събитието от страна на българските университети бяха НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Факултетът по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет „Св. Кл. Охридски”.

В програмата присъстваха преподаватели и изследователи от сродни университети в Полша, Нидерландия, Италия, България, Сърбия, Бразилия, Англия и Кипър.

Професор д-р Катерина Илкова изнесе доклад на тема „Словото в българския куклен театър – минало и настояще“, която предизвика жив интерес сред участниците, които зададоха редица въпроси свързани с възможностите за приложение на говорните техники и в техните професионални направления на съответните езици.

Деканът на Учителския факултет в Белград проф. д-р Данимир Мандич и основният организатор на конференцията, професор д-р Ана Милованович, изказаха своята удовлетвореност от ползотворната  работа на форума и пожелаха сътрудничеството да продължи, чрез развиването на поставените въпроси и в бъдещи срещи.