Партньорите по проект IN SITU се срещнаха в Раума, Финландия, един от шестте региона на IN SITU Lab

 

Консорциумът от партньори по проект IN SITU, сред които е и НАТФИЗ, проведе работна среща на тема „Картографиране и диагностика“ в Раума, Финландия (31 май – 1 юни 2023 г.) Раума е град, разположен в една от областите на шестте IN SITU Lab.

Целта на срещата бе да се оцени състоянието на проведената изследователска работа до този момент и да се обсъдят следващите етапи от проекта, който е финансиран по програма Horizon Europe на Европейския съюз (№.101061747).

Партньорите обсъдиха многобройни дейности, включително културно картографиране, публични сесии и фокус групи с представители на местните културни и творчески индустрии, както и трите доклада, които се разработват в момента: D3.1: „Доклад за процесите на локално картографиране и синтез на констатациите във всяка лаборатория“, D3.2: „Доклад за казусите във всяка IN SITU лаборатория“ и D3.3: „Насоки за мониторинг на развитието на казусите“. Бяха представени и ключови изследователски констатации от доклада D1.1 „Социално-икономически принос на КТИ и социални и икономически въздействия в извънградските региони в Европа“.

Проф. д-р Лидия Върбанова, доц. д-р Ема Константинова, Илиана Димитрова и Мила Велчева, представители на НАТФИЗ „Кр.Сарафов“, представиха и обсъдиха с партньорите извършеното от екипа на Академията първоначално планиране и изследванe относно предстоящите обучителни семинари в шестте области на IN SITU Lab. Тези теми ще бъдат финализирани съвместно с партньорите по консорциума и дванадесетте творчески организации (казуси по КТИ), които ще бъдат избрани до края на юли 2023 г. и ще участват в това стратегическо обучение и менторство.

Проектът „IN SITU: Местни иновации в културните и творчески индустрии в извънградски райони“ съчетава изследователски и експериментални действия за развитие на иновационните практики, капацитетa и потенциалa на културните и творчески индустрии в извънградски райони на ЕС. Проектът започна на 1 юли 2022 г. и ще продължи четири години. Консорциумът по проекта IN SITU се състои от 13 партньори от 12 държави.