Доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски проведе работно ателие на тема: „Разкриване на актьорския глас“

 

Доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски проведе работно ателие

на тема: „Разкриване на актьорския глас“

 

На 14.10.2023 г. в Аулата на Нов Български Университет доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски проведе работно ателие на тема „Разкриване на актьорския глас“. Ателието беше част от програмата на семинар на тема: „Гласови нарушения“, организиран от Сдружението на частно практикуващите логопеди в България. В събитието участие взеха г-жа Гергана Димова (председател на Сдружението на частно практикуващите логопеди), г-жа Норма Камилери (председател на European Speech and Language Association), д-р Боримир Фурнаджиев (специалист УНГ), д-р Радостина Костова и Ангела Зелничка (ЮЗУ „Неофит Рилски“) и др. В рамките на събитието бе проведена работна среща, касаеща бъдещето на българската логопедия, в която се включиха преподаватели от Софийския университет, Югозападния университет, Нов български университет, Министерство на образованието и Национална агенция по обучение и акредитация.

Работното ателие на доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски, който е логопед като възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“, беше фокусирано върху методите на обучение в дисциплините „Техника на говора“ и „Правоговор“, както и освобождаването на актьорския глас и психо-физическото напрежение. В работното ателие участие взеха студентите от II А курс Актьорство за драматичен театър с художествен ръководител проф. Здравко Митков – Деница Георгиева, Елина Огнянова, Елица Горанова и Марина Фърцова.

След края на събитието участниците изказаха своя възторг и проявиха голям интерес към методите за работа върху гласа в нашата Академия, а доц. Мечкарски и студентите ги поканиха на дипломните представления и колоквиуми.

Повече за Сдружението на частно практикуващите логопеди в България може да намерите тук: https://uppslt.bg/

Повече за European Speech and Language Association може да намерите тук: https://eslaeurope.eu/

сертификат