Началник на отдел „Академична администрация“

д-р Христо Бонев

тел. + 359(2) 9231 359

email: h.bonev@natfiz.bg

 

Гл. експерт „Учебна дейност“

Анелия Цветкова

тел.: + 359(2) 9231 271
e-mail: a.tsvetkova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Сценични изкуства”

д-р Екатерина Кънчева

тел. :+ 359(2) 9231 274
e-mail: ek.kancheva@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Екранни изкуства”

Ориета Антова

Тел:+ 359(2) 9231 273
email: uo-fei@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Научна дейност”

Ели Генова

Тел:+ 359(2) 9231 275
email: e.genova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Студенти”

Наира Бабаян

Тел:+ 359(2) 9231 272
email: uo_students@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Ръководител “Проекти”

Илиана Димитрова

тел. : + 359(2) 9231 211
e-mail: dimitrova.iliana@gmail.com

 

Секретаркабинет на ректора

Мариела Костова

тел. : + 359(2) 9231 225
e-mail: rector.office@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт международно сътрудничество “Екранни изкуства”

д-р Красимира Иванова

Тел:+ 359(2) 9231 231
e-mail: natfiz.foreign.dep@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт международно сътрудничество “Сценични изкуства”

д-р Яна Джарова-Караколева

Тел:+ 359(2) 9231 233
e-mail: ya.djarova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Връзки с обществеността”

Десислава Димитрова

Тел: + 359(2) 9231 214
e-mail: pr.natfiz@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Кариерно ориентиранe”

Даниела Червенкова

Тел:+ 359(2) 9231 360
e-mail: careercentar@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 13. 00 часа

 

Експерт “Реклама”

Вихрен Чернокожев

Тел:+ 359(2) 9231 241
e-mail: v.chernokozhev@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Главен експерт IT

Лъчезар Янчев

тел. :+ 359(2) 9231 213
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Фотограф

Теодора Тодорова

 

Куриер

Даниел Даскалов

тел. :+ 359(2) 9231 247
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Шофьор

Иван Иванов