Началник отдел „Академична администрация“

Мариела Костова

тел. :+ 359(2) 9231 225
e-mail: rector.office@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Студенти” – Факултет “Екранни изкуства”

Деница Михайлова

Тел:+ 359(2) 9231 266
email: uo_students@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Студенти” – Факултет “Сценични изкуства”

Надя Чакърова

Тел:+ 359(2) 9231 266
email: fsi-stud@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Екранни изкуства”

Аннамария Антонова-Колева

Тел:+ 359(2) 9231 275
email: uo-fei@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Сценични изкуства”

Радка Данаилова

тел. :+ 359(2) 9231 271
e-mail: uo_fsi@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Научна дейност”

Ели Генова

Тел:+ 359(2) 9231 359
email: e.genova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Експерт “Деловодство и архив”

Евгения Узунова

Тел:+ 359(2) 9231 272
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Ръководител “Проекти”

Илиана Димитрова

Тел:+ 359(2) 9231 211
email: dimitrova.iliana@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт международно сътрудничество “Екранни изкуства”

д-р Красимира Иванова

Тел:+ 359(2) 9231 231
e-mail: natfiz.foreign.dep@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт международно сътрудничество “Сценични изкуства”

д-р Яна Джарова-Караколева

Тел:+ 359(2) 9231 233
e-mail: ya.djarova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Кариерно ориентиранe”

Даниела Червенкова

Тел:+ 359(2) 9231 360
e-mail: careercentar@natfiz.bg
Работно време: 11. 00 – 16. 00 часа

 

Експерт „Връзки с обществеността“

Полина Арнаудова

Тел: +359887485196
e-mail: pr@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Социални медии и уебсайт публикации

Вера Мутафчийска

Тел: +359882706561
e-mail: news@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт IT

Лъчезар Янчев

тел.: + 359(2) 9231 213
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Куриер

Даниел Даскалов

тел. :+ 359(2) 9231 247
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Шофьор

Иван Иванов