HUMART – хармонизиране на критериите и стандартите за 3-те степени на обучение в сектор „ Хуманитарни науки” – НАТФИЗ е излъчил експерт за участие в този международен проект иницииран в рамките на Европейската програма “Учене през целия живот”.