СЪБИТИЯ                 

Ангелина Георгиева

Гл. ас. д-р Ангелина Георгиева

Катедра "Театрознание" Факултет "Сценични изкуства"

 

Ангелина Георгиева завършва „Театрознание“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в София, където през 2014 г. получава и своята докторска степен, а от 2015 г. преподава. В периода 2010–2011 година специализира в Института по театрознание към Свободния университет в Берлин като стипендиант на германската служба за академичен обмен DAAD. От 2003 г. пише за различни специализирани издания. Съосновател е на Платформа „Нови драматургии“, част е от редакционния съвет на списанието за театър „Homo Ludens“ и е главен редактор на „Списание за танц“. Участва в различни организационни и застъпнически инициативи на независимата изпълнителска сцена. Делегат е на множество международни фестивали в сферата на изпълнителските изкуства и участник в експертни комисии.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

Декември 2014

Защита на докторска дисертация „Трансформации на драматическата форма в немската драматургия след 1989” катедра „Театрознание”, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” с научен ръководител проф. д. н. Камелия Николова и придобиване на научна степен „доктор”.

 

2009 – 2013

Докторант по „Театрознание”, катедра „Театрознание”, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”;

 

2010 – 2011

Специализация по „Театрознание” в Свободен университет – Берлин,  стипендиант на Германската служба за академичен обмен ДААД

 

2002 – 2005

Студент по „Театрознание”, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

Дипломиране: 2008 г. с образователно-квалификационна степен „магистър”; Тема на дипломната работа „Функционални модели на време и пространство в текста за театър” с научен ръководител доц. д. изк. Искра Николова.

 

2002 – 2005

Студент по „Театрознание”, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

 

2000 –2002

Студент по „Театрознание и културни комуникации”, Университет Хумболт – Берлин, Германия

 

1998 – 2000

Студент по „Театрознание”, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” ;

 

1993 – 1998

91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов”, София

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 

м. ноември 2019

Главен асистент по „Анализ на текст за театър“ в НАТФИЗ „Кр Сарафов”, катедра „Театрознание“;

 

м. септември 2018

Главен редактор на „Списание за танц“ – годишно издание за балет, съвременен танц и пърформанс и танцова култура. Издава сдружение „Номад денс академи България“ и фондация „Брейн стор проджект“ в рамките на европейската мрежа за съвременен танц „Life Long Burning”;

 

2016 – 2019

Асистент в НАТФИЗ „Кр Сарафов”, катедра „Театрознание“; преподавател по „Съвременен танц и пърформанс“ и „Театрална  журналистика и интернет“, асистент по „Анализ на текст за театър“;

 

2016

Участник в експертна група по проект „Споделена визия“: проучване на потребностите и потенциала на свободната творческа сцена за визуални изкуства, литература, музика, танц и театър“ на Асоциация за свободен театър и ОИАК „36 маймуни“ с подкрепата на Програма „Европа“ на Столична община. Водещ група за анализ на потребностите и потенциала на свободната танцова сцена в София и участник в основна група за изготвяне на предложение за стратегия за развитие на свободната творческа сцена в София.

 

2016

Координатор информация и комуникация, Фондация „Виа Фест“ – Международен театрален фестивал „Варненско лято“, платформа „Световен театър в София“

 

2016

Член на редакционната колегия на списание за театър „Homo Ludens“, издание на Гилдията на театроведите, Драматурзите и театралните критици към САБ и фондация „Хомо луденс“; съ-съставител на бр. 16/ 2016 с водеща тема „Перформативният обрат в изпълнителските изкуства“

 

м. февруари 2015 2016    

Гост-преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”

 

м. май 2015

Съорганизатор на Международна застъпническа среща за съвременен танц  „Адвокати на танца”, 13 – 15 май 2015, София

 

2012 – 2018

Съорганизатор на международна обучителна платформа за танцови практики и теории „Без дистанция” към Международен фестивал  за съвременен танц и пърформанс „Антистатик”, София

 

2012 – 2016

Съорганизатор на Международен фестивал за съвременен танц и  пърформанс „Антистатик”.

 

2010

Драматург на продукции в сферата на съвременните изпълнителски изкуства, сред които „Victory Day” („Денят на победата”) на Вили Прагер (Германия/ България), номинация за Европейската награда за млада хореография Jardain d’Europe 2013 и носител на Наградата на публиката Jardain d’Europe 2013 и др.

 

2008

Съосновател на Сдружение „Платформа „Нови драматургии”.

Инициатор и съорганизатор на проектите: уъркшоп по „Критика за съвременен танц” със сътрудничеството на Международен фестивал за съвременен танц „Софийска танцова седмица” 2008 и НАТФИЗ „Кр. Сарафов” , „В час с театъра – театрални семинари за ученици” и др.   Редактор и автор в интернет сайта за критика и теория в съвременните изпълнителски изкуства „Нови драматургии” www.dramaturgynew.eu.

 

2005

Преводач на пиеси от немски език

 

2003 – 2016

Сътрудник на Международен театрален фестивал „Варненско лято” (редактор бюлетин, а от 2005 г. и съставител на информационно-рекламни материали).

 

2003

Автор и преводач на статии в областта на изпълнителските изкуства за специализирани издания: в-к „Литературен вестник”, сп. „ЛИК”, Портал „Култура“, театрален алманах „Homo Ludens”, сп. „Следва”, сп. „Капитал LIGHT” и др.