СЪБИТИЯ                 

Христо Бонев

Гл. ас. д-р Христо Бонев

Катедра "Аудиовизуално производство" Факултет "Екранни изкуства"

Гл. ас. д-р Христо Бонев е преподавател в специалност „Филмово и телевизионно продуцентство“ на катедра „Аудиовизуално производство“ във ФЕИ от 2019 година. Там той води модули „Маркетинг и реклама на аудиовизуалния продукт“ и „Проектен мениджмънт“, както и упражнения по продуцентство.

Д-р Бонев е завършил бакалавърска степен по Филмова и телевизионна режисура и магистърска степен по Филмово и телевизионно изкуство в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в Нов български университет. През 2013 година защитава докторат по Обществени комуникации и информационни науки в департамент „Масови комуникации“ в Нов български университет.

Научните интереси на д-р Бонев са насочени към изследвания на медийните и развлекателни индустрии, както и мениджмънта и маркетинга на екранните изкуства.