СЪБИТИЯ                 

Христо Бонев

Ас. д-р Христо Бонев

Катедра "Аудиовизуално производство" Факултет "Екранни изкуства"

 

Ас. д-р Бонев е преподавател в специалност „Филмово и телевизионно продуцентство“ на катедра „Аудиовизуално производство“ във ФЕИ. Там той води модули „Маркетинг и реклама“ и „Проектен мениджмънт“.

Научните интереси на д-р Бонев са насочени към изследвания на медийните и развлекателни индустрии, както и мениджмънта и маркетинга на екранните изкуства.