СЪБИТИЯ                 

Ива Никифорова

Д-р Ива Никифорова

 

Д-р Ива Никифорова има докторска степен по счетоводство от Университета за национално и световно стопанство, София с тема на дисертационния труд „Усъвършенстване анализа на финансовата стабилност на хотелиерското предприятие”, както и завършена магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол”.

Професионалният й опит е свързан със следприватизационен контрол и управленско счетоводство. Изпълнявала е ръкородни длъжности, сред които: началник отдел „Счетоводство“ в Министерство на труда и социалната политика. Преподава дисциплини по счетоводство в УНСС и Нов български университет.

Има написани няколко учебника в съавторство и в момента е в подготовка на самостоятелен учебник по управленско счетоводство. Следдипломната и квалификация, по която в момента работи, е към Chartered Institute of Management Accountants.