СЪБИТИЯ                 

Красимир Кастелов

Гл. ас. д-р Красимир Кастелов

Катедра "Световна култура" Факултет "Екранни изкуства"

преподавател по „История на българското кино” и „Увод в историята на киното”

 

Д-р Кастелов е главен асистент в катедра „Драматургия и кинознание” на НАТФИЗ. Преподава „История на българското кино” на студентите (бакалавърска степен на обучение) от факултета „Екранни изкуства”, а също „Увод в историята на киното” и „Практическо редактиране на текст” на студентите от факултета „Сценични изкуства”.

Средното си образование завършва в ЕСПУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Добрич (випуск 1974 г.). Има две магистърски степени – по специалностите: „Журналистика” в Софийски университет  ”Св. Климент Охридски” (1979 г.) и „Социология на труда” (Мениджър на социалните дейности) в УНСС – София (1991 г.).

Образователната и научна степен „Доктор по кинознание, киноизкуство и телевизия” му е присъдена от факултета  „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2015г. за успешната защита на дисертационния труд на тема: „Българското игрално кино след 1989 г. (В търсене на нова парадигма на развитие)“.

 

След дипломирането си през 1979 г. работи като журналист във в. „Добруджанска трибуна”. От 1983 до 1985 г. е управител на киновидеоклуб към ОП ”Кинефикация”. Впоследствие работи като социолог в ЗФК и отново като журналист във в. „Добруджанска трибуна” през периода до 1993 г., когато става основател, издател и главен редактор на частния  всекидневник „Добруджа днес” в гр. Добрич. Премества се в София през 2000г. и до 2008г. работи като журналист във вестниците „Стандарт нюз”, „Бизнес вести” и „Банкеръ”. През 2008 и 2009г. е филмов редактор в телевизия „Вест ТВ” (VTV), а също автор и водещ на предаването „Другото кино”. От 2009 г. е хоноруван преподавател по „Култура и медии” във Факултета по журналистика и масова комуникация” към СУ „Св. Кл. Охридски”.

 

Д-р Кастелов е основател, издател и главен редактор на интернет сайта „Другото кино“, който е посветен на историята на киното и по-специално на личностите, създали шедьоврите, с които днес се гордее седмото изкуство.

 

Изследователските интереси на д-р Кастелов са предимно в сферата на историята на киното (не само българското, но и световното), като през годините има стотици публикации в различни издания у нас и чужбина. Ето някои от тях: