СЪБИТИЯ                 

Михаил Байков

Д-р Михаил Байков

Катедра "Театрознание"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

 

Д-р Михаил Байков е асистент по „История на кукления театър“ и „Анализ на театрален спектакъл“ в катедра „Театрознание“ на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Завършва „Театрознание и театрален мениджмънт“ (2011), и „Театрално изкуство“ (2012) в НАТФИЗ, където през 2018 г. защитава докторска теза на тема „Съвременни аспекти на куклено-театралната изразност“.

Д-р Байков е заместник-директор на Младежки театър „Николай Бинев“ (2014-сега) и главен редактор на сп. „КуклАрт“ (2020-сега) – единственото списание за куклен театър в България. Бил е дългогодишен координатор на Международния театрален фестивал „Варненско лято“, както и координатор на проекта „Метрополитан опера на живо от Ню Йорк“. Експерт „Международна дейност“ в Народен театър „Иван Вазов“ (2013/14).

Михаил Байков има редица участия като жури и селекционер на множество театрални фестивали; участия в семинари за млади театрални критици, както и в научни конференции в България и чужбина. Негови текстове са публикувани  в списанието на Международната асоциация на театралните критици (IATC), във френското Manip – le journal de la marionnette – THEMAA, в специализирано издание за сценични изкуства „Homo Ludens“, в „Литературен вестник“ и др. Член е на гилдия „Театроведи, драматурзи и театрални критици“ към Съюза на артистите в България и член на Управителния съвет на Асоциацията на куклените театри – УНИМА, България. Носител е на наградата „НАЙ-НАЙ-НАЙ“ за театровед (2011).

Д-р Байков има интереси в областта на съвременната драматургия, театралната история и теория на кукления театър и театралния мениджмънт, а също така и в полето на оперативната театрална критика. През 2019 г. създава платформата www.kuklart.bg, която дигитализира цялостно списание „КуклАрт“ и паралелно с това дава поле за професионална изява на млади театроведи и театрални мениджъри.