СЪБИТИЯ                 

Мила Стоева

Д-р Мила Стоева

 

Д-р Мила Стоева завършва „Текстил” в Националната художествена академия /НХА/, София, където придобива магистърска и докторска степени. Втората и магистърска и степен е в областта на Мениджмънт на изкуствата и културни политики, придобита по съвместната международна облазователна програма на ЮНЕСКО в Университета по изкуствата в Белград и Увиверситет Лион ІІ, Франция.

Д-р Стоева е работила като хоноруван асистент в специалност „Текстил – изкуство и дизайн”в НХА /2012-2017г-/ и в момента е  хоноруван преподавател в специалност „Мода” в Академията. Има богат опит в организиране на изложби, конференции, творчески изяви управление на проекти и др. Работи интензивно в областта на съвременните арт форми, използвани в интериорната декорация на публични, обществени и частни интериори. Създател и мениджър е на иновативната електронна платформата Contextart.net за съвременен дизайн и интериорна декорация, в която участват предимно млади професионалисти /създадена през 2018г./.

Д-р Стоева има многобройни участия в международни и национални изложби на съвременно изкуство. През 2016-та печели приз за най-добра творческа работа на тема „Трансформации в хартия” в рамките на София хартиен арт фест. Номинирана е за финалист в конкурса за съвременно изксутво на галерия „Нюанс” през 2015-та г., както и в конкурса за съвременно хартиено изкуство „Йордан Парушев” през 2014-та г.

Д-р Стоева е участвала в Шестата Конференция за трансгранична култура в Дрезден и Реловиче, където представените от нея творчески разработки в областта на еко-дизайна на осветителни тела са оценени високо от международните участници /2018г./. Автор е на статии за съвременно текстилно изкуство и занаят, както и на текста „Текстилен дизайн” в изданието на СБХ „120 години българско изкуство. Дизайн”, излязло от печат през 2016-та г.