СЪБИТИЯ                 

Момчил Георгиев

Доц. д-р Момчил Георгиев

 

Доцент д-р по музикознание Момчил Георгиев е роден на 15.08.1959 в София. Неговото образование е в областите на изкуството и културните политики – като флейтист и музиколог, в теория, история и икономика на културата; специализирал е в САЩ, Великобритания и Унгария.

Професионалната му кариера съчетава високо и средно управленско ниво с аналитични и консултантски дейности и преподавателски опит: съветник на министъра на културата, член на Управителния съвет и директор на “Музикална продукция и състави” в Българското национално радио, главен музикален експерт, продуцент и член на Програмния съвет на БНР, директор на Националния център за музика и танц в Министерство на културата, административен директор на Държавен музикален театър – София, професор във Висшия институт за театър и музика в Дамаск (основател на флейтовата школа на Сирия), журналист и музикален редактор във вестник „Култура“ (повече от 130 публикации) и т.н. Автор на две книги и няколко сборника с материали, сред които „Тишина. Запис“, посветена на БНР и значението му за развитието на българската музикална култура. Ръководител е на магистърската програма “Мениджмънт  на музикалните индустрии” в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“.

В широкия обхват на обществената му дейност влизат: главен секретар на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), програмен координатор на международния фестивал “Софийски музикални седмици”, председател на фондация “Проф. Влади Симеонов”, член на Борда на “Мюзик” – европейска фондация за акредитация на музикални училища и академии, експерт и консултант на различни комитети и програми на Европейския съвет (Life performance, ESCO, OiRA, PHARE), гост-лектор на конгресите на най-големите световни организации на арт-мениджъри (IAMA, ISPA, PЕАRLE), член на Европейския оркестров форум, организатор на  медународни срещи и тренинги и др.