СЪБИТИЯ                 

Спаска Зафирова

Проф. д-р Спаска Зафирова

Катедра "Световна култура"

Родена съм на 20. 05. 1946 г в гр. Перник. Завърших висше образование в СУ “Климент Охридски” в специалности “Философия” и “Българска филология”. Имам специализация по Психология.

От 1979  година съм преподавател  в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” . Докторска дисертация защитих през 1981г. Научното звание “доцент” получих през 1990 година, „професор“ – през 2009 г.

Чета лекционни курсове  по Философия, Етика, Естетика,   История на цивилизациите, Философия на науката и Антропология.

Научните ми интереси са в областта на хуманитарното образование. Публикувала съм множество статии в тази област. Имам издадени две монографии –  „Класовите измерения на социалния интерес“, С 1984, и  „Философия и наука“, С 2009.

През 2014 година бях избрана за Ректор на ТК “Любен Гройс.