СЪБИТИЯ                 

Тея Сугарева

Гл. ас. д-р Тея Сугарева

Катедра "Драматичен театър" Факултет "Сценични изкуства"

 

Д-р Тея Сугарева е главен асистент в Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”. Преподава по дисциплините “Режисура за драматичен театър”, “Актьорство за драматичен театър”и “Сценична реч” в бакалавърските програми на факултет Сценични изкуства. Изследователската й дейност е ориентирана към режисьорските практики в България, като основен труд в тази посока е дисертацията й “Режисьорската практика в България през 80-те и 90-те – между драматургията на абсурда и естетиката на Модернизма”.

От 2012 насам работи като режисьор на свободна практика, за което е отличавана с най-престижните номинации и награди в областта на театралното изкуство – Аскеер и Икар. Интерес за нея представляват както вечните класически текстове като “Мъртви души” и “12 нощ” и “Вапцаров: песни за човека”, така и съвеременните пиеси от български и чужди автори като “Робин”, “Покана за вечеря”, “Унижението” и др. За един сезон д-р Сугарева работи и в САЩ, където поставя “Малкият принц” и две еднократни пиеси от Тенеси Уилямс в Hanger Theatre. По това време участва и в програмата Directors project на Drama League.