СЪБИТИЯ                 

Явор Койнаков

Явор Койнаков

 

Явор Койнаков работи от 2006-та година насам в Културния институт към Министъра на външните работи, където координира международните проекти на Института – програмите на дипломатическите мисии, връзките с международни организации като EUNIC, организиране на международни конференции и други дейности. Завършил е специалност „Театрознание“ в НАТФИЗ  /1981г./. Работил е в Дирекция „Театър“ на Комитета за култура и като редактор на театралната рубрика в седмичника за литература и изкуства „Пулс“ /1985-1992г./ Участвал е в екипите, подготвяли и реализирали международните театрални форуми „Театър на нациите /София 1982г/, „Театър в куфар“ /1987г. и 1989г./. Работил е в Националния център за театър, където е участвал в изготвянето на програмата за подкрепа на театрални проекти и създаването на няколко международни театрални фестивала в България /1985-1992г./.

Явор Койнаков е работил в българските екипи при подготовката на Доклада на Съвета на Европа – Културната политика в България („Докладът Ландри“ 1998), Бил е ръководител е на Евро-Българския културен център – неправителствена организация, създадена с подкрепата на Програма ФаР на Европейския съюз и Министерството на културата на Република България /1999-2006г./. Има дългогодишен опит в разработването и реализирането на различни проекти, свързани с развитието на културни политики – издания и доклади, конференции и семинари, международни доклади в областта на развитието на креативните индустрии, културното многообразие, читалищната мрежа и други.

Ръководил е на екипи по оценката на международни програми в подкрепа на културното развитие – Швейцарската програма за развитие в Украйна (2006), Норвежката програма за подкрепа на културното наследство в България (2009). Работил е по подготовката на първоначалния проект за „Пловдив – Европейска столица на културата“. Преминал е през курсове в областите на изкуството и културните политики – Виена и Летен университет – Амстердам. Явор Койнаков е водил лекционни курсове в Университета за национално и световно стопанство, както и в Нов Български университет по темата креативни индустрии.