Началник отдел

Владимир Кузманов

тел. :+ 359(2) 9231 274
e-mail: vl.kuzmanov@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Административен персонал

Гл. експерт “Обществени поръчки”:

Десислава Ганчева

тел. :+ 359(2) 9231 242
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Главен експерт IT

Лъчезар Янчев

тел. :+ 359(2) 9231 213
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Помощен персонал

Домакин

Румяна Могилкова

тел. :+ 359(2) 9231 244
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Шофьори

Георги Георгиев, Петьо Петков

тел. :+ 359(2) 9231 246

 

Куриер

Даниел Даскалов

тел. :+ 359(2) 9231 247
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Техник, ел. системи

Хари Звонски

тел. :+ 359(2) 9231 322
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Поддръжка, дърводелец ВиК

Марио Тодоров

тел. :+ 359(2) 9231 245
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Портиери

Йорданка Йовева

Невена Чепишева

Росица Иванова

Снежа Димова

Стефка Лалева

тел. :+ 359(2) 9231 351, 353, 354

 

Пазач – портиери

Емил Иванов

Кирил Методиев

Красимир Тунчев

Любен Геров

Николай Тодоров

Румен Михайлов

Румен Танчев

тел. :+ 359(2) 9231 351, 353, 354