Органи на управление на НАТФИЗ са Общото събрание, Академичният съвет и Ректорът

Общото събрание е висш орган на управление на НАТФИЗ.

Съставът, процедурата по свикването и заседанията на ОС са уредени в чл. 8 на Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ, а неговите правомощия – в чл. 9 на същия Правилник. Академичният съвет определя структурния състав на ОС съгласно Закона за висшето образование.

 

Председател:

 • Проф. д-р Веселина Раева

 

Факултет “Сценични изкуства”:

 • Проф. д.н. Анна Топалджикова
 • Проф. д.и.н. Камелия Николова
 • Проф. д-р Атанас Атанасов
 • Проф. д-р Анастасия Търколева
 • Проф. д-р Велимир Велев
 • Проф. д-р Венета Дойчева
 • Проф. д-р Ивайло Христов
 • Проф. д-р Калина Стефанова
 • Проф. д-р Катерина Илкова
 • Проф. д-р Лидия Върбанова
 • Проф. д-р Любомир Гърбев
 • Проф. д-р Петя Цветкова
 • Проф. Боньо Лунгов
 • Проф. Диляна Мичева
 • Проф. Пламен Марков
 • Проф. Жени Пашова
 • Проф. Здравко Митков
 • Проф. Румен Рачев
 • Доц. д-р Борис Минков
 • Доц. д-р Валерия Кардашевска
 • Доц. д-р Дария Колева
 • Доц. д-р Константин Каракостов
 • Доц. д-р Мира Каланова
 • Доц. д-р Мирослав Цветанов
 • Доц. д-р Пенко Господинов
 • Доц. Александра Хонг
 • Доц. Боряна Георгиева
 • Доц. Веселин Ранков
 • Доц. Ясен Вълчанов

 

Факултет “Екранни изкуства”:

 • Проф. д.н. Мая Димитрова
 • Проф. д.н. Мирослав Дачев
 • Проф. д-р Дочо Боджаков
 • Проф. д-р Емилия Стоева
 • Проф. д-р Марин Дамянов
 • Проф. д-р Светлана Стойчева
 • Проф. д-р Светослав Овчаров
 • Доц. д-р Александър Нишков
 • Доц. д-р Валентина Фиданова
 • Доц. д-р Господин Неделчев
 • Доц. д-р Елена Тренчева
 • Доц. д-р Емил Рашев
 • Доц. д-р Ивайло Костов
 • Доц. д-р Иван Иванов
 • Доц. д-р Красимир Антонов
 • Доц. д-р Марияна Лазарова
 • Доц. д-р Мартин Димитров
 • Доц. д-р Нина Алтъпармакова
 • Доц. Владислав Будинов
 • Доц. Иглена Русева
 • Доц. Любомир Христов
 • Доц. Росица Илиева
 • Доц. Юрий Дачев

 

Студенти и докторанти:

 • Боян Арсов, докторант (ФСИ)
 • Красимир Стоичков, докторант (ФЕИ)
 • Ива Панева, докторант (ФСИ)
 • Надя Керанова, докторант (ФСИ)
 • Даниел Калинов, студент IV АН
 • Вяра-Мария Миланова, студент IV ФТО
 • Любослав Неделчев, студент III РДТ
 • Мартин Киряков, студент III РДТ
 • Надежда Илиева, студент II ТД
 • Михаил Тазев, студент IV ТТМ
 • Спартак Апостолов, студент II АДТ
 • Теодор Ненов, студент II АДТ
 • Анна Маджурова, студент I АКТ
 • Мартин Йорданов, студент I АКТ
 • Андреа Илиева, студент I ТП
 • Ралица Петрова, студент IV АКТ

 

Гост-преподаватели:

 • Гл. ас. д-р Александър Манджуков
 • Гл. ас. д-р Тея Сугарева-Савова
 • Ас. Нели Димитрова
 • Ас. Николай Йорданов

 

Служители:

 • Доц. д-р Петър Кауков, директор – Театър НАТФИЗ
 • Д-р Валентина Германова, директор – Куклен театър НАТФИЗ
 • Инж. Димитър Стойчев, ръководител УАВК
 • Анелия Цветкова, ръководител УО