Първата платформа за професионалисти в областта на сценичните изкуства
На 10 ноември 2010 в НАТФИЗ беше представен сайтът www.theatrebulgaria.net. Сайтът е резултат от проекта „Отваряне на пазара”- финансиран по регионалната програма на Британски съвет за Югоизточна Европа “Творчески сътрудничества”.

Млади драматични и куклени актьори, режисьори, сценографи и драматурзи от Югоизточна Европа вече се приспособиха към честите промени на театралния пазар, но им липсват структури, които да ги подпомагат.

В отговор на тази потребност и следвайки успешния модел на британската неправителствена организация „Тиътър Бристол” за продуцентска и информационно-брокерска дейност в областта на сценичните изкуства в района на гр. Бристол, НАТФИЗ ще назначи арт-продуценти, които да откриват млади таланти и да ги подпомагат в тяхното развитие. Арт-продуценти ще играят ролята на посредник между артисти, работодатели, спонсори, технически екипи и лица на ръководни постове, както и ще предоставят практически знания и бизнес–умения.

В рамките на проекта се създаде и българска версия на британския сайт www.theatrebristol.net с адрес www.theatrebulgaria.net.

Информацията в сайта ще се генерира от самите потребители, ето защо на 10 ноември, ще има много малко активно съдържание. Всеки интересуващ се и работещ в областта на сценичните изкуства ще може да публикува информация на сайта лесно, бързо и безплатно, и предоставя възможност за обмен на онлайн информация между тези, които са най-заинтересовани от театъра в България – артисти и публика.

Ще имате възможност да виждате и предоставяте информация за актуални събития, нови възможности и работа; артисти и трупи ще могат да се регистрират и да получат достъп до ресурсите на уебсайта.

Сайтът е програмиран да превежда текстове от български на английски език, за да се превърне в основен източник на информация за театъра в България и да представя българския театър и театрали на международния пазар. От друга страна, продуцентът и уебсайтът са част от международна мрежа. Проектът се възпроизвежда в Сърбия, чрез Университета по изкуствата в Белград и широка мрежа от партньори във Обединеното кралство.

Продуцентите във всяка партньорска страна ще работят заедно, за да подкрепят сътрудничествата в международен план.

Те ще анализират общите предизвикателствата, пред които се изправят младите професионалисти след завършване на образованието си и ще представят успешни практики от Обединеното кралство и от страните участнички

Сайтът е структура, която подпомага пазара на труда в сценичните изкуства.