Направете дарение за НАТФИЗ!

Всяко Ваше дарение, независимо от неговия размер, е важно и ценно за успеха на студентите в програмите на НАТФИЗ, за тяхното дългосрочно професионално развитие и прекия им принос в академичната и творческа атмосфера на нашата академия.

Подкрепата Ви ще бъде използвана в развитието на нови образователни програми, курсове и направления, подобряване на достъпността, условията и качеството на академичното образование, подкрепа и финансови стимули за академичната общност на НАТФИЗ.

 

Дарете от България

Направете дарение чрез банков превод:

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” 

Ул. “Г.С.Раковски” № 108 А 

 

ИН: 000670723 

ИН по ДДС: BG000670723 

МОЛ: Станислав Семерджиев

 IBAN: BG16BNBG96613100176501 

BIC: BNBGBGSD 

При банка: БНБ ЦУ