Политика за поверителност на уебсайта на НАТФИЗ

Домейнът на уебсайта – https://natfiz.bg  и http://en.natfiz.bg, е собственост и отговорност на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр.Сарафов“, София (НАТФИЗ). Следните политики на поверителност се отнасят за уебсайтовете: https://natfiz.bg  и http://en.natfiz.bg.

Ангажиментът на НАТФИЗ относно поверителност

Поверителността на посетителите/потребителите на нашия уебсайт е много важна за НАТФИЗ. Академията е приела тази Политика, за да информира онлайн потребителите за практиките на Академията за събиране на данни – в случаите когато посетителят доброволно влиза в уебсайта и предава информация, така и когато данните се събират автоматично от онлайн системите, използвани от Академията.

Информация, събирана от потребителите на уебсайта

НАТФИЗ събира лична идентифицирана информация Personal Identifiable Information, наричана по-нататък PII), предоставена от потребителите на уебсайта и неговите страници. PII представляват данни, които съдържат информация, която може да бъде свързана с отделен потребител. PII включва данни, като например име и имейл адрес на потребителя. НАТФИЗ използва вашата лична информация само за да ви предостави исканите услуги, или да комуникира с вас относно тези услуги или относно уебсайта.

Информация, която не е лична (PII), често се нарича „обобщена информация“. Тези данни включват: адрес на потребителски интернет протокол (Internet Protocol IP), трафик на уебсайта и страниците му, както и други статистически данни и демографски данни. По-голяма част от обобщената информация се събира автоматично във временни дневници (“logs”), създадени от софтуера на уебсайта.

Използване на интернет бисквитки от страна на НАТФИЗ

НАТФИЗ може да поставя интернет „бисквитки“ на компютъра на посетителя. „Бисквитките“ са малки файлове, които се вмъкват автоматично на твърдия диск на посетителя на уебсайта от посетения уебсайт. „Бисквитките“, които се поставят от Академията, обикновено не съдържат данни за самоличност. Въпреки това, Академията си запазва правото да свързва PII с бисквитки по всяко време. Повечето софтуери за браузъри позволяват на потребителите да избират по какъв начин бисквитките се задават от различни уебсайтове. Софтуерът на браузъра включва възможността да деактивира бисквитките. Потребителските предпочитания също позволяват на потребителя да бъде уведомен, когато уебсайт или негова страница се опитва да зададе бисквитка. Настройването на браузър за деактивиране на бисквитките обаче може да ограничи възможността на посетителя да взаимодейства с част или цялата информация, достъпна на уебсайта на Академията.

Причините за събиране на информация

Информацията, събрана от НАТФИЗ, „PII или обобщени данни“, може да се използва от НАТФИЗ за:

  • образователни и / или изследователски цели;
  • редакционни цели и цели за обратна връзка;
  • статистически анализ на онлайн поведението на посетителя за развитието на уебсайта;
  • подобряване на съдържанието;
  • анализ на броя посещения на уебсайт или страници, както и персонализиране на съдържанието.

Имена и имейл адреси, предоставени от потребителите чрез онлайн формуляри, могат да бъдат добавени към базата данни на Академията. Тази информация може да се използва за кореспонденция или друга употреба, която е в съответствие със заявените услуги и практиките на НАТФИЗ. НАТФИЗ може също да използва тази информация, за да предоставя на потребителите информация относно събития, дейности и услуги на Академията. Ако не искате да се свързвате с НАТФИЗ, имате възможност да се откажете от получаването на имейли.

Ангажиментът на НАТФИЗ относно сигурността на данните

За да ограничи неоторизирания достъп и да подобри целостта и точността на данните, НАТФИЗ прилага физически, електронни и административни политики и процедури за сигурност, предназначени да защитят информацията, която Академията събира и/или съхранява онлайн. НАТФИЗ обаче не може да гарантира абсолютна ефективност на мерките за сигурност, прилагани от Академията.

Уебсайтът на НАТФИЗ използва достъп до социални мрежи като Facebook, Instagram и YouTube, както и връзки към някои уебсайтове на трети страни. НАТФИЗ не контролира тези сайтове, нито нейните политики и практики се прилагат за сайтове на трети страни. Използването на тези услуги на трети страни е изцяло по избор на потребителя. Академията не носи отговорност за политиките за поверителност и/или практиките на тези услуги на трети страни – потребителите носят отговорност за четенето и разбирането на политиките за поверителност на тези услуги.

Ангажимент на НАТФИЗ за поверителността на децата

НАТФИЗ нито събира, нито се опитва да събира PII от деца, за които е известно, че са на възраст под шестнадесет години (16). Уебсайтът на НАТФИЗ обаче не винаги може да определи дали посетителят е дете. Като цяло темата, предоставена на уебсайта на Академията, не е насочена към деца на възраст под шестнадесет години (16).

 

Право на НАТФИЗ да се свързва с потребителите на уебсайта

НАТФИЗ си запазва правото да се свързва с потребителите на уебсайта за законни цели, свързани с проучванията и статистическите цели на Академията, и/или по други причини, одобрени от администрацията на Академията. Такъв контакт, ако се случи, ще бъде минимален и ще бъде в съответствие с практиките и мисията на Академията.

 

Правото на НАТФИЗ да промени тази Политика за поверителност

НАТФИЗ си запазва правото да променя тази политика по всяко време. Потребителите няма да бъдат уведомявани лично за промени, направени в тази политика. Промените в тази политика ще бъдат публикувана на основния уебсайт на Академията, в частта «Политика за поверителност на уебсайта». Промените в Политиката за поверителност на уебсайта на Академията влизат в сила след публикуване на онлайн адреса на този уебсайт.

 

Как да се свържете с НАТФИЗ по отношение на тази Политика:

Въпросите относно тази политика могат да бъдат насочени писмено към: rector.office@natfiz.bg