„StudAVP“ отворен и за студентите от НАТФИЗ
Студентският проект на белградската академия по изкуства „StudAVP“ отворен и за студентите от НАТФИЗ

Проект „StudAVP“, в който НАТФИЗ участва, като наблюдател, създаде уеб базирана платформа за студенти и професионалисти от областта на филмовото изкуство. Всеки желаещ може да представи себе си в платформата, като си направи профил, както и да потърси обява за работа или да потърси екип, с който да реализира филмовия си проект.
Не пропускайте възможността да се регистрирате или да разгледате обявите: http://www.myartvision.net.

Ако имате въпроси или не се справяте сами, пишете ни: dimitrova.iliana@gmail.com

Университетът по изкуства в Белград (Сърбия) събира в проекта SudAVP студенти по аудиовизуално образование и медии от унивесритети в Сърбия, Черна Гора, Словения, Словакия и Хърватска, с радио и телевизонни професионалисти

Проектът StudAVP е насочен основно към студенти обучаващи се в областта на аудио, видео и медии, като има за цел студентите да участват в професионалното производство, а също и да представят своята работа пред обществеността.
Проектът е разработен, за да се подобри образователния процес и свърже студентите с професионалната медийна среда, най-вече телевизията и радиото. Чрез създаването на специфична синергия между медийните корпорации и образователни институции, проектът планира да се установят нови начини за комуникация и възможности за студентите да учат и да придобият практически опит, и да се представят пред медиите корпорации (потенциални бъдещи работодатели). Проектът е съобразен със стратегията Европа 2020, стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението и Болонския процес. Проектът стартира през 2014-та и ще продължи до края на 2016-та.

Какво ще се случи през тези 3 години?

През първата година участниците в проекта създадоха 12 аудио/видео творби на основата на условия обявени в Open Call. Едно от условията е, екипите да са създадени от участници от две различни институции измежду 3-те страни участнички, които да работят в сътрудничество за създаването на един проект. За 2014 година бяха привлечени в проекта около 120 студента.
От самото начало на проекта, се започна и изграждане на интернет портал – уникална платформа за всички студенти, които ще могат да разпространяват HD аудио/ видео съдържание, както и друга важна информация, връзки, бази данни и т.н.

През втората година на проекта, неакадемичните, т.е. медийните партньори ще определят конкретни теми за втора Open Call за проекти, в зависимост от техните нужди. Медийните партньори ще включат студентите в реалното производство – да работят, като  радио и телевизионни професионалисти, чрез което ще добият ценен опит. Планирано е през втората година да бъдат произведени до 15 студентски работи и да бъдат включени около 150 студента.
В интернет порталът Stud AVP ще бъдат въведени нови функции, като Онлайн менторска програма – иновативен, демократичен начин за студентите да избират ментори за своите произведения.

Завършените студентски творби ще бъдат излъчени чрез радио и телевизионни станции, както и чрез интернет портала. Филмите ще бъдат тиражирани и на DVD, за да бъдат изпратени за участие в различни фестивали.

Основната цел на третата година е, да се създаде  платформата за сътрудничество между студенти и медии в региона, да се развият независимо студентско интернет радио и телевизия! Очаква се създаването на 20 студентски творби и над  300 участника.
И на не последно място по важност, проектът ще се опита да насочи внимание към нова форма на образование – създаване на “виртуален университет” за аудио-видео и медийно образование! В третата Open Call за студентски проекти ще липсват всякакви условия, студентите от сходни европейски училища ще са поканени да участват и да представят свои творби. Студентските творби ще бъдат излъчени и публикувани главно по интернет студентските радио и телевизия.

Очаква се да бъдат ангажирани поне 400 студенти и създадени поне 60 аудио-визуални творби, произведени в рамките на три години от изпълнението на проекта StudAVP.