Специалност „Театър на движението – Невербален театър”

Основана: 2022 г.

Образователна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години (8 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

Ръководител на специалността: проф. д-р Велимир Велев

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА 

Невербален театър е нова мултидисциплинарна специалност, която се открива в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”. Специалността съчетава академичното обучение и лабораторното творческо изследване с работа по самостоятелни творчески задачи/проекти. Тя има амбицията да отговори на промените и предизвикателствата в съвременните изпълнителски изкуства.

Контекст: Динамичното развитие на съвременната дигитално-визуална култура, тласка театъра и изпълнителските изкуства, в търсене на ВИЗУАЛНА (НЕВЕРБАЛНА) ЗРЕЛИЩНОСТ. Неоспорим факт е нарастващият интерес на публиките към иновативни, мултидисциплинарни сценични форми, където концептуалните решения все повече разчитат, на телесна екпресия, но и на допълнителна  зрелищна изразност – материи, материали, предмети, светлина и сянка, дигитални технологии (и др.). Това създава пространство за поява и развитие на нов тип артисти (актьори, изпълнители/пърформъри) – интердисциплинарни творци, с уникален творчески потенциал, сериозна физическа подготовка и социална ангажираност, с широки възгледи, отговарящи на потребностите на съвременните изпълнителски изкуства.

Специалността предлага на студентите възможност да се образоват и подготвят за изпълнителска, артистична и творческа дейност в областта на Съвременните изпълнителски изкуства.

Обучението включва и курсове, свързани с алтернативна реализация в драматичното изкуство и киното.

Основополагащи в обучението са дисциплините свързани с подготовката на тялото, като художествен инструмент (широк диапазон от съвременни танцови техники и подходи за телесна експресия). Както и допълнителни за тялото изразни средства – материи, материали, предмети, светлина и сянка, дигитални технологии. Силен акцент е разработката на тялото съчетана с вътрешната актьорска психотехника. Специалната  психо-физическа подготовка се базира на работа върху системата „Мета Метод“, съчетана  със съвременни експресивни и соматични техники.

От основно значение в задължителната програма са модулите по Актьорство за Драматичен театър, Актьорство за Невербален театър. Чрез избираеми практически  дисциплини студентите ще могат да допълнят своите професионални умения в областта на: сценичната реч и словесното действие, работата пред камера, подготовката за кастинг, дублаж, които да им дадат необходимите компетенции в съответните области.

Предвиждат се регулярен цикъл от курсове и майсторски класове – „Свободни работни ателиета“. Той включва интензивни блокови семинари, преподавани от национални и международни артисти (имена като Лаура Уестън, Джоузеф Лау, Бриджит Фиске и др. Както и допълнителни към задължителната програма майсторски класове със сертифицирани преподаватели по редица лицензирани телесни техники като Body-Mind Centering, Surprised body technique, Flying Low, Passing Through, Viewpoints, Release, Axis Syllabus.

В теоретичен план, чрез серия от теоретични модули в дисциплината „Световна култура“, студентите ще получат знания в областта на българската и световната литература и театър, музика, изобразителни и пластически изкуства, психологията, философията, естетиката, митологията и религията.

Стратегията на обучение е ориентирана към развиване на творческия потенциал на бъдещите актьори-изпълнители, като дава възможност на студентите да се образоват и подготвят за артистична и творческа дейност в областта на:

 • съвременното пърформативно изкуство, танц, хореография.
 • актьорската изпълнителска работа (в екип с режисьор); изразните средства при изграждане на художествен сценичен образ (индивидуален или групов); законите на сценично присъствие и органика в различните сценични и пърформативни жанрове.

Специален фокус в методиката на обучение е поставен върху студентската работа по проекти. Този акцент предизвиква студентите да намерят експериментален подход към танца, хореографията и съвременното пърформативно изкуство.

Целта на курса е да образова артисти, които могат носят самостоятелна творческа отговорност, да генерират и реализират собствени творчески идеи и личната си гледна точка в сценичните изкуства (драма, танц, пърформанс), търсейки иновативни посоки в тази динамично променящи се артистични направления.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Бакалавърската програма „Невербален театър“ е в редовна форма на обучение с продължителност осем семестъра.

Занятията са разделени на практически и теоретични – задължителни, избираеми и факултативни. Формата на контрол се изразява в текущи оценки, семестриални изпити (за теоретичните дисциплини) и открити изпити, тип „публичен показ” (за практическите дисциплини). Те се играят на учебните сцени под формата на представления. Обучението завършва с установения за всички актьорски специалности формат от два дипломни спектакъла (на камерна и на голяма сцена в Театър НАТФИЗ). Върху тях се полага и Държавния изпит, оценяван от назначена за целта комисия.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

Успешно завършилите студенти се дипломират с образователната степен Бакалавър по “Актьорство за Невербален театър” и актьорска професионална квалификация, позволяваща, без ограничения, реализация във всички сфери на сценичните и екранните изкуства у нас и в чужбина.

 • в съвременния танц, хореография и пърформативно изкуство, театъра на телесната експресия
 • в специфични форми на постдраматичен театър с подчертана извън-словесна изразност (Song of the Goat Theatre),
 • в театъра на импресията, театъра на материята, театъра на предмета, театъра на сенките, театъра на черната кутия.
 • („Pilobolus“, „Momix “, „Song of the Goat”, Алексанър Екман, Димитрис Папайоану, “Ла Веронал”, и др.)

Придобитата квалификация дава възможности за работа професионални държавни и частни театри, танцови и пърформативни компании, филмови и Тв продукции и др. Както и в театрални школи за деца и възрастни в неправителствения сектор, както и създаване на собствени такива, работа в развлекателните и творческите индустрии и т.н.

Получената образователна степен позволява продължване на обучението в следващите образователни нива „магистър” и „доктор”.

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстуденстки материали

Кандидатите подготвят по свой избор репертоар от минимум:

– един монолог – комедиен или драматичен (задължително от драматургичен текст);

– една басня

– едно стихотворение

– един пластически етюд (с техника по избор или със свободна телесна експресия, врметраене до 2 мин.)

– две танцови комбинации – две с различна техника (класическа, характерна, модерна, съвременна, с времетраене до 1,5 мин.)

– кратък фолклорен танц до 1 мин.

– една песен (акапелно, с музикален запис или с музикален съпровод (собствен или с лично осигурен инструменталист)

 

Кандидатстуденстки материали по желание на кандидата

При желание на кандидата, той може да подготви:

– втори монолог (жанрово противоположен на първия)

– откъс от проза

– музикално-ритмическа пластическа комбинация

(БЕЛ.: Внимание! Тези материали не са задължителни!)

 

I кръг

 • Групов клас
 • Изпълнение на пластически етюд и танцова комбинация по избор на кандидата
 • Изпълнение на подготвен материал по избор на кандидата. Изпълнение на втори материал по преценка на комисията.

 

II кръг

 • Групов клас
 • Представяне на подготвените от кандидата песен и фолклорен танц. Проверка на музикалността и ритмичостта на кандидата.
 • Изпълнение на материали, пластически етюди и танци по избор на комисията.
 • Сценични задачи върху целия материал.
 • Разговор с кандидатите за проверка на общата и театрална култура.

 

III кръг

 • Групов клас
 • Пластическа импровизация с предоставени материали и поставяне на сценични задачи, свързани с пластическото взаимодействие с материала.
 • Групови сценични задачи върху целия материал.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: На всеки кръг кандидатите се носят списък, с предварително подготвените материали според изпитния регламент – 5 бр. (на хартиен носител А4)!

 

За приемни изпити, консултации и допълнителни въпроси: тел: +359(0)889000889,  имейл: natfiz.nonverbal@gmail.com