Проектът Tri Doc се реализира по програма MEDIA на Европейския съюз.

Проектът Tri Doc има за цел да създаде работни екипи на студенти от филмовите специалности на три европейски висши училища от Белгия (Institute des Arts de Diffusion),България (НАТФИЗ „Кр. Сарафов”) и Естония (Baltic Film and Media School). Всеки екип реализира 15-минутен документален филм, под ръководството на преподаватели от трите училища.
за създаване на документални филм. Темите на филмите се избират от самите студенти в процеса на подготовка.

Реализирането на проекта дава възможност на студентите да обогатят професионалните си умения, артистичните си познания, да се срещнат с други култури, условия на работа, начин на мислене, живот и процес на творчество в Европа.

Всеки партньор осигурява висококвалифициран преподавателски състав, който провежда работни семинари със студентските снимачни екипи, участва в координацията и организацията на проекта и в разпространението на неговите продукти и резултати.