Учебна киностудия обезпечава практическите курсови задачи на студентите и е разделена на следните звена:

– Снимачна техника

– Осветителна техника

– Снимачен павилион

– Учебни кинозали:
Голяма кинозала – 57 места
Малка кинозала – 11 места

– Фотолабораторията

– Фотостудио

 

Проф. д-р Теодор Янев

Началник сектор

Преподавател по “Основи на операторството, Многокамерно ТВ операторство”

 

Дамянка Савова

Фотограф

 

Диана Джарова

Завеждащ снимачна техника

 

Доц. д-р Иван Иванов

Завеждащ дигитален архив

Преподавател по “Източноевропейско кино,Съвременно руско кино, Съвр. унгарско кино”

 

Соня Илиева

Киномеханик