Актьорство за драматичен театър

  Основана: 1948 г. Образователна степен: Бакалавър Продължителност: 4 години (8 семестъра)   Специалност “Актьорство за драматичен театър”, Випуск 2020/2024 Ръководители на класове: проф. Маргарита Младенова           доц. д-р Пенко Господинов               1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. […]

Актьорство за куклен театър

  Основана: 1962 г. Образователна степен: Бакалавър Продължителност: 4 години (8 семестъра) Форма на обучение: Редовно   1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността “ Актьорство за куклен театър” съществува от 1962 г. и се придобива единствено в НАТФИЗ “ Кр. Сарафов” . Тук са получили своето професионално образование много български и чуждестранни актьори. Педагогическата методология се […]

Театър на движението – Пантомима

  СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕАТЪР НА ДВИЖЕНИЕТО – ПАНТОМИМА”, Випуск 2020/2024   Ръководител на специалността “Театър на движението – ПМ”: проф. д-р Велимир Велев       Ръководител на клас ТД-ПМ, Випуск 2020/2024: доц. Александра Хонг       Асистент на клас ТД-ПМ, Випуск 2020/2024: гл. ас. д-р Маргарита Божилова       Преподавателски екип: доц. Александра […]

Режисура за драматичен театър

Основана: 1948 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище, (по-късно ВИТИЗ, по-късно НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, […]

Сценография

Основана:2004 г. Образователна степен:Бакалавър Продължителност:4 години (8 семестъра)   Специалност “Сценография” – Випуск 2020/2024 Ръководител на специалност “Сценография” доц. д-р Мира Каланова       Ръководител на клас доц. Марина Райчинова         ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: Специалността съществува от 2004 г. Целта и е да създава квалифицирани художници – сценографи, които в бъдеще […]

Театрална продукция

  СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕАТРАЛНА ПРОДУКЦИЯ“ 2020/2021 Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“   Ръководител на специалността: доц. д-р Петър Кауков Основен преподавателски екип: проф. Пламен Марков (Специфики на театъра като изкуство; Променящата се йерархия в театъра), доц. д-р Петър Кауков (Въведение в театралната режисура; Методология на театралния процес), доц. Веселин Ранков (Въведение в актьорството; Методология на актьорския тренинг), д-р Десислава Стойчева (Въведение […]

Филмова и телевизионна режисура

  Основана: 1973 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е да подготви асистент-режисьори и режисьори за всички жанрове на игралното и неигралното кино, за телевизионни предавания, сериали, реклами и новинарски програми. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху режисурата на документален и игрален филм, телевизионна реклама […]

Филмово и телевизионно операторство

  Основана: 1973 г.   Образователна степен: Бакалавър     ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е придобиване на максимални научни, теоретични, естетически и професионални познания в дисциплината, както и в останалите области на филмовите и телевизионни компоненти – като режисура, драматургия, линеен и електронен монтаж, музика и звук, история на световното и националното киноизкуство, […]

Филмов и телевизионен монтаж

  Основана: 1990 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е подготовка и възпитание на асистенти и режисьори по монтажа, реализатори на художествено-творческия монтажно-озвучителен, технологично-производствен процес при създаване на аудиовизуални произведения за всички филмови и телевизионни жанрове. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху екранния и компютърен […]

Филмов и телевизионен звук

Образователна степен: Бакалавър   ХАРАТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е подготовка и възпитание на звукорежисьори, реализатори на творческия и технологичен процес в снимачен период и пост-продукция при създаване на аудиовизуални произведения за всички филмови и телевизионни жанрове. Образователният процес цели да развие, чрез творческо-практически задачи общи и специфични качества като артистичност и въображение, както […]

Филмов и телевизионен дизайн

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Обучението по специалността „Филмов и телевизионен дизайн“ осигурява широкопро­филни теоретични знания и практически умения и придобиване на професио­нални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – от създаване на визуална концепция и превизуализация за филмови или телевизионни произведения от различни жанрове, през […]

Драматургия

  Основана: 1991 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Обучението по специалността “Драматургия” разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: драматичен театър и игрално кино. В учебния план са предвидени и специализирани курсове по драматургия за куклен, музикален, пантомимен и танцов театър; документално и анимационно кино; телевизионни жанрове и интерактивни медии. Периметърът […]

Филмово и телевизионно продуцентство

  Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Целта на обучението е да подготви продуценти (изпълнителни, делегирани, теренни, и др.), мениджъри на продукция, организатори и асистенти на продукция за всички жанрове на игралното и неигралното кино, за телевизионни предавания, сериали, реклами и новинарски програми. В учебния процес студентите изграждат професионални навици за работа в екип […]

Фотография

  Основана: 1993 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Художествената и приложната фотография са еднакво значими за българското изкуство и култура. Методиката на обучение включва теоретични лекции и семинари по всички дисциплини и практически занятия по основните дисциплини във вид на индивидуални упражнения, реферати и курсови работи. При осъществяването на курсовите работи […]

Анимация

  Основана: 1980 г.   Образователна степен: Бакалавър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Обучението осигурява широкопро­филни теоретични знания и практически умения и придобиване на професио­нални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – сторибордове и филми от различни жанрове на анимацията в Учебния аудиовизуален комплекс на […]

Екранни изследвания и журналистика

  Основана: 1973 г.   Образователна степен: Бакалавър     ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността „Екранни изследвания и журналистика” подготвя студентите за работа във всички области на теорията, историята и практиката на писането за аудивизията. По време на обучението студентите подготвят публикации в печатни и електронни медии, в специализирани и масови издания, участват в предавания на […]