Режисура в куклено-театралните практики

Характеристика на специалността: Магистърската специалност „Режисура в куклено-театралните практики” (РКТП) е насочена към студенти завършили бакалавърските специалности в катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен театър”, както и други специалности в професионалното направление „Театрално и филмово изкуство“, желаещи да навлязат в спецификата куклено-театралната режисура. Учебната програма по специалността проследява подходите и процесите в творчеството на […]

Образователен и терапевтичен куклен театър

          1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: Една нова и модерна специалност в която студентите изучават възможностите на кукления театър като учебно-възпитателно, образователно и психологично-терапевтично средство. Студентите се обучават на актьорство за куклен театър, свързано с психологията /детска, на подрастващите, на деца в неравностойно положение, на деца с увреждания, както и с педагогиката /предучилищна, начално-училищна, специална/. Основна […]

Режисура в сценичните изкуства

Форма на обучение: Редовно Основана: Образователна степен: Магистър

Публична реч

Публична реч Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи поставят въпроса за висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес във всяка една сфера. Множество публични личности днес изпитват потребността от усъвършенстване на говорния […]

Филмово и телевизионно изкуство

Филмово и телевизионно изкуство Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на глобалното екранно производство, разпространение и образование, е от стратегическо значение за приспособяването им към съществуващия модел в световен мащаб. Целта на магистърската програма е да осъществи модерен тип обучение, съобразявайки го със световните тенденции, но и ориентирайки го […]

Театрално изкуство

Специалността има за цел да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на съвременната театрална практика, теория и педагогика. Интензивното обновяване и преструктуриране на театралния сектор у нас, масовото навлизане на новите технологии и интеркултурните практики в създаването и разпространението на сценичните продукти, налагат появата на широко информирани, креативни и способни да взимат адекватни и бързи […]

Мениджмънт в екранните изкуства

Мениджмънт в екранните изкуства Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на независимото екранно производство и разпространение, е от стратегическо значение както за навлизането на българското кино и телевизия в новия етап на обществено развитие, така и за приспособяването им към съществуващия модел на подобно производство в световен мащаб. Целта […]

Мениджмънт в сценичните изкуства

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: икономика на културата, финансиране на сценичните изкуства, арт мениджмънт, маркетинг и реклама. Периметърът на основните дисциплини е допълнен от културна политика, европейска интеграция, правна и институционална инфраструктура на сценичните изкуства, бизнес етика, управление на човешките ресурси, театрално продуцентство и културно предприемачество и иновации. Като неотделим компонент за […]

Естетика на приложната фотография

Естетика на приложната фотография Динамичното развитие на медиите вследствие на дигиталните технологии изисква и подходящо присъствието на фотографията в тях. Програмата е насочена към студенти с многостранна ориентация – творческа, практическа, теоретична и изследователска. Периметърът на базисните дисциплини обхваща фотография в съвременна визуална среда, обработка на цифров фотографски образ, фоторедактиране в средствата за масова информация, […]