Екранна режисура (НОВО)

  За студентите, завършили бакалавърска степен по ФТР във всички учебни заведения в страната –  два семестъра.   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Програмата е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в теорията и пректиката на определен вид кино и да се подготвят практически за кандидатстване с проекти в български и международни финансиращи институции. […]

Мениджмънт в сценичните изкуства (нови учебни дисциплини)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА   Динамиката и съвременните тенденции за управление на културата налагат необходимостта от специалисти с познания в мениджмънта, грамотни в спецификата на сценичните изкуства, адаптивни и находчиви в новите финансови условия. Българските сценични изкуства все по-настойчиво се опитват да постигнат международното си интегриране. При интензифицирането на тези процеси се открояват нови практики на […]

Мениджмънт в екранните изкуства

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 2 семестъра   Основана: 2004   Образователна степен: Магистър ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на независимото екранно производство и разпространение, е от стратегическо значение както за навлизането на българското кино и телевизия в новия етап на обществено развитие, така […]

Театрално изкуство

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността има за цел да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на съвременната театрална практика, теория и педагогика. Интензивното обновяване и преструктуриране на театралния сектор у нас, масовото навлизане на новите технологии и интеркултурните практики в създаването и разпространението […]

Публична реч

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи поставят въпроса за висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес […]

Филмово и телевизионно изкуство

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 2 семестъра   Основана: 2005 г.   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на глобалното екранно производство, разпространение и образование, е от стратегическо значение за приспособяването им към съществуващия модел в световен мащаб. Целта на магистърската […]

Естетика на приложната фотография

Форма на обучение: редовно   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАНОСТТА Динамичното развитие на медиите вследствие на дигиталните технологии изисква и подходящо присъствието на фотографията в тях. Програмата е насочена към студенти с многостранна ориентация – творческа, практическа, теоретична и изследователска. Периметърът на базисните дисциплини обхваща фотография в съвременна визуална среда, обработка на цифров […]

Образователен и терапевтичен куклен театър

          1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Една нова и модерна специалност в която студентите изучават възможностите на кукления театър като учебно-възпитателно, образователно и психологично-терапевтично средство. Студентите се обучават на актьорство за куклен театър, свързано с психологията /детска, на подрастващите, на деца в неравностойно положение, на деца с увреждания, както и с педагогиката /предучилищна, начално-училищна, специална/. Основна […]

Режисура в куклено-театралните практики

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: Магистърската специалност „Режисура в куклено-театралните практики” (РКТП) е насочена към студенти завършили бакалавърските специалности в катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен театър”, както и други специалности в професионалното направление „Театрално и филмово изкуство“, желаещи да навлязат в спецификата куклено-театралната режисура. Учебната програма по специалността проследява подходите и процесите в творчеството на […]