НАТФИЗ ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ НАБИС

НАТФИЗ се присъедини към Националната академична библиотечно-информационна система, сключвайки Договор за асоциирано членство с фондацията. Предстои интегриране на електронния библиотечен каталог на НАТФИЗ в своден каталог НАБИС.