Стажантска програма в Национален фонд “Култура”

 

ОТВОРЕНИ СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

– “ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”, която включва много креативна работа по създаването на по-динамична онлайн (и офлайн) комуникация с нашите кандидати и бенефициенти.

– “ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”, която включва проучване на добри практики в България и по света и съдействие при развитието на програми.

Обявите могат да бъдат намерени след регистрация на сайта на МОН Студентски практики:  https://praktiki.mon.bg/sp/

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 15 МАРТ.

 

За въпроси: office@ncf.bg и нa тел.: 02/ 988 58 26, 02/ 9400 856