ПРОФ. Д-Р СТАНИСЛАВ СЕМЕРДЖИЕВ ИНИЦИИРА МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ – „7х7х7“

По идея на ректора на НАТФИЗ, проф. д-р Станислав Семерджиев, от 10 до 17 март 2018 г. стартира проекта „7х7х7“.

Седем висши училища, членове на SEECS (Югоизточно-европейската регионална асоциация на висшите училища по кино и телевизия) организират седем едновременни срещи на седем студенти (по един представител на всяко висше училище) в продължение на седем дни. Висшите училища, включили се в проекта, са от България, Турция, Румъния, Сърбия, Хърватска, Албания и Гърция.

„7х7х7“ изследва възможността непознати хора от различни вероизповедания, националности, културни и социални прослойки да работят успешно в генерирането и създаването на значими идеи. В случай че проектът се окаже успешен, „7х7х7“ ще стане пилотен за Световната организация на филмовите училища (CILECT), чийто дългогодишен председател е проф. д-р Станислав Семерджиев.