КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА

ТЕАТЪР „СОФИЯ” с подкрепата на БАНКА ДСК

обявява

ПЕТИ ЯВЕН КОНКУРС

ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА

 

Условия на конкурса:

Пиесите да са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба.

Пиесите трябва да бъдат изпратени в един разпечатан екземпляр и в PDF формат на e-mail адрес konkurs.teatarsofia@gmail.com до 30 юни 2018 г.

Адрес за изпращане на разпечатания екземпляр: София 1504, бул. Янко Сакъзов” 23 А – Театър „София” (за конкурса за пиеси) (важи датата на пощенското клеймо).

Задължително е изпращането на пиесите и по двата начина – разпечатан екземпляр и в електронен вариант.

Пиесите не се връщат.

Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка.

Награда: 2000 лв. и възможност за реализация на сцената на Театър „София”.

За справки и допълнителна информация пишете на konkurs.teatarsofia@gmail.com.