MASTERCLASS – ВЕЧЕР НА КЛАСА

Преподаватели : ПРОФ. СТЕФАН ДАНАИЛОВ, Д-Р САВА ДРАГУНЧЕВ и Д-Р РОСИЦА ОБРЕШКОВА

Музикална среда и звук : ГЕОРГИ КРАЕВ, ГАБРИЕЛА НАКОВА и БОРЯНА БАБАНОВА
Художник на плаката и програмата : МАРИН РАНГЕЛОВ
Фотограф : АНДОН КОСТОВ

Участват :
БОРЯНА БАБАНОВА
ГЕОРГИ КРАЕВ
ГАБРИЕЛА НАКОВА
БОЖИДАР МИЦЕВ
МАРИН РАНГЕЛОВ
НЕДИЛЯНА ХРИСТОВА
АНТОН ПОРЯЗОВ
ФИЛИНА ПЕТРОВА
АНДЖЕЛИКА ДЖАМБАЗОВА
ФИЛИП БУКОВ
КАЛОЯН МИНЕВ
ДОНА ВЪЛОВА
ЯВОР ВЪЛКАНОВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ
РАДИНА БОРШОШ
ЖИВКО СИРАКОВ
ПЕПА НИКОЛОВА
РУМЕН ТРОЕВ
СТЕЛА ДИМИТРОВА
ЦВЕТАН МАРСЕЛ АПОСТОЛОВ
ПЕТЪР ДАНОВ
ВЕЛИСЛАВА КОСТАДИНОВА
РОБЕРТ ВАХАНЯН